1. Proiectul 2022-1-RO01-KA121-VET-000066026- activitate de jobshadoing
 2. Anunț selecție
 3. Rezultatele selecției cadrelor didactice-18.01.2023
 4. Rezultate finale ale selecției cadrelor didactice- 19.01.2023
 5. Calendarul pregătirii participanților
 6. Pregătirea grupului țintă
 7. Povestea stagiului-job shadowing
 8. Impresiile participanților la activitatea de job shadowing
 9. Mobilitate Portugalia- activitatea de job shadowing
 10. Film didactic Mentenanța automobilelor
 11. Film didactic Diagnoza automobilului
 12. Film didactic Așa da, așa nu în vopsirea părului
 13. Bucătăria portugheză
 14. Vinul de Porto
 15. lecție deschisă Metenanța automobilelor 

  Lecția deschisă cu tema „Mentenanța automobilelor” a fost o demonstrație de îmbinare a metodelor didactice pentru a desfășura o lecție interactivă care să integreze instrumente digitale, activități în echipă și care să valorizeze abilitățile și atitudinile elevilor formate în cadrul orelor de instruire practică pentru a ajunge la noi rezultate ale învățării.Pentru profesorii din domeniul Mecanică, care au participat la activitatea de jobshadowing în cadrul proiectului Erasmus+, a fost un prilej de a pune în practică într-un mod creativ achizițiile dobândite, dar și de a lucra în echipă.

  Mentenanța automobilului
  Fișa de lucru- Mentenanța automobilului

 16. lecție deschisă Tendinte actuale in coafurăProfesorii din domeniul Estetică, care au participat la activitatea de jobshadowing în cadrul proiectului Erasmus+, au realizat la finalul anului școlar o lecție deschisă în care au valorificat informațiile dobândite.

  Au propus elevilor un proiect cu tema Realizarea de coafuri actuale cu inspirație din lumea subacvatică. În cadrul lecției deschise, aceștia au prezentat lucrările create.

  Pe parcursul realizării coafurilor, individual sau în grup, profesorii au aplicat într-un mod creativ achizițiile dobândite în cadrul proiectului. Elevii au avut ocazia de a lucra în echipă, au fost stimulați să-și folosească creativitate, au desfășurat activități de documentare cu privire la tema coafurii folosind mijloace digitale și au realizat coafuri cu tehnici actuale de coafare a părului. Fiecare coafură realizată a fost însoțită de prezentarea temei de inspirație (Sirena, Meduza etc) și a tehnicilor moderne de coafare.

  Tendinte actuale in coafură