Denumire curs: Tehnician mecatronist

Calificarea: Tehnician mecatronist

Nivel de calificare: IV

Durata studiilor: 4 ani- cursuri de zi

Condiţii de admitere minime: absolvent al învăţământului gimnazial

  • perioada: vacanţa de vară. Candidaţii pot face preînscriere pe parcursul clasei a VIII-a, urmând ca, după absolvirea acesteia, să se înscrie.

  • acte necesare: cererea de înscriere; cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); fişa medicală.