Denumire curs: Stilist

Calificarea: Stilist

Nivel de calificare: V

Durata studiilor: 2 ani- cursuri de zi

Condiţii de admitere minime: absolvent al învăţământului liceal

  • perioada: vacanţa de vară. Elevii claselor a XII-a zi şi a XIII-a seral/ frecvenţă redusă pot face preînscriere pe parcursul anului şcolar, urmând ca, după absolvirea anului terminal al liceului, să se înscrie.

  • acte necesare: copie a cărţii de identitate, copie a certificatului de naştere, copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau a certificatului de absolvire a liecului pentru cei care nu au promovat examenul de bacalaureat, adeverinţă medicală de la medicul de familie.

  • L’Oreal Professionnel

  • Igiena

  • Salon “Stil”

  • Ciofolici

  • Tony’s Style