Denumire curs: Tehnician optometrist

Calificarea: Tehnician optometrist

Nivel de calificare: V

Durata studiilor: 2 ani- cursuri de zi

Condiţii de admitere minime: absolvent al învăţământului liceal

  • perioada: vacanţa de vară. Elevii claselor a XII-a zi şi a XIII-a seral/ frecvenţă redusă pot face preînscriere pe parcursul anului şcolar, urmând ca, după absolvirea anului terminal al liceului, să se înscrie.

  • acte necesare: copie a cărţii de identitate, copie a certificatului de naştere, copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau a certificatului de absolvire a liecului pentru cei care nu au promovat examenul de bacalaureat, adeverinţă medicală de la medicul de familie.

  • Patronatul Român de Optică

  • Idel Optic

  • Optiplaza

  • American Optic

  • German Optik

  • Sover