CONFORM ORDINULUI MINISTRELUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR 3947/23.04.2019, PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE ABSOLVIRE A ȘCOLII POSTLICEALE (la care participă absolvenții anului 2) SE VA DESFĂȘURA PE DATA DE 2 IULIE 2019. ÎN SECȚIUNEA EXAMEN DE ABSOLVIRE ESTE POSTATĂ PROGRAMAREA PROVIZORIE LA EXAMEN.