Denumire curs: Coafor stilist

Calificarea: Coafor stilist

Nivel de calificare: IV

Durata studiilor: 4 ani- cursuri de zi

  • perioada: vacanţa de vară. Candidaţii pot face preînscriere pe parcursul clasei a VIII-a, urmând ca, după absolvirea acesteia, să se înscrie.

  • acte necesare: cererea de înscriere; cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale); fişa medicală.

Vizită la Centrul de plasament “Cireşarii”

Concursul Şcolar pe Calificări Profesionale al şcolilor UCECOM, secţiunea Coafor stilist

Concursul Şcolar pe Calificări Profesionale al şcolilor UCECOM, secţiunea Coafor

Concursul Şcolar pe Calificări Profesionale al şcolilor UCECOM, secţiunea Frizer

Ziua Meşteşugurilor