Denumire curs: Organizator banqueting

Calificarea: Organizator banqueting

Nivel de calificare: IV

Durata studiilor: 4 ani- cursuri de zi

  • Condiţii de admitere:absolvent al învăţământului gimnazial

Candidaţii pot face preînscriere pe parcursul clasei a VIII-a, urmând ca, după absolvirea acesteia, să se înscrie.

  • Perioada de înscriere: vacanţa de vară 

Acte necesare:

  • cererea de înscriere
  • copii ale cărților de identitate ale părinților
  • copie a certificatului de naştere al copilului
  • copie a cărții de identitate a copilului (dacă este cazul)
  • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională/Tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/Testele naţionale/Examenul de capacitate
  • fişa medicală.

Înscrierea se va face la secretariatul Colegiului UCECOM „Spiru Haret”.

Elevii minori vor fi însoțiți de unul dintre părinți sau de către tutore. În acest din urmă caz, tutorele va prezenta originalul și o copie a hotărârii judecătorești/procurii notariale prin care a dobândit calitatea de tutore.

La înscriere, se va achita la casieria școlii taxa de înscriere, în valoare de 300 de lei.