Denumire curs: Mecanic auto

Calificarea: Mecanic auto

Nivel de calificare: III

Durata studiilor: 3 ani- cursuri de zi

 • Condiţii de admitere: absolvent al învăţământului gimnazial 
 • Perioada de înscriere:
 • 1 – 5 iulie 2024 – etapa I
 • 2 – 5 august – etapa a II-a
 • Acte necesare:
 • fişa de înscriere în învăţământul profesional- formularul se eliberează de către secretariatul școlii gimnaziale absolvite
 • cererea de înscriere
 • copii ale cărților de identitate ale părinților
 • copie a certificatului de naştere al copilului
 • copie a cărții de identitate a copilului (dacă este cazul)
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională
 • fişa medical.

Înscrierea se va face la secretariatul Colegiului UCECOM „Spiru Haret”.

Elevii minori vor fi însoțiți de unul dintre părinți sau de către tutore. În acest din urmă caz, tutorele va prezenta originalul și o copie a hotărârii judecătorești/procurii notariale prin care a dobândit calitatea de tutore.

La înscriere, se va achita la casieria școlii taxa de înscriere, în valoare de 300 de lei.

 • SCM Automecanica

 • Porsche România

 • Dacia Service

 • Renault

 • Citroёn

 • Catalex –Service