1. Proiectul-2022-1-RO01-KA121-VET-000066026
2. Anunț selecție
3. Rezultatele evaluării dosarelor de candidatură
4. Anunț selecție- proba practică
5. Rezultate finale ale selecției grupului țintă
6. Grup țintă și rezerve- 3.05.2023
7. Program de pregătire
8. Pregătirea grupului țintă
9. Povestea stagiului de pregătire
10. Mobilitate Granada- stagiu de pregătire practică
11.1. Sacromonte-Cartierul Tiganesc
11.2. Sacromonte-Cartierul Tiganesc
12. Activitate demonstrativă Coafuri spaniole

Cei 16 elevi din grupul țintă, care au participat la stagiul de pregătire practică la Insua Academia Formacion Anil Rodiguez Peluquerias, Granada, Spania, au organizat și desfășurat o activitate în care au valorificat cunoștințele dobândite și competențele formate.

“Ne-am amintit tot ce am învățat și am realizat coafuri spaniole. Le-am expus pentru colegii și profesorii noștri din domeniul Estetică, prezentând specificul coafurilor spaniole și tehnicile de lucru.

Am împărtășit cu audiența experiența noastră din cele două săptămâni de stagiu, am rememorat parcursul pregătirii noastre și activitățile culturale din Granada.” (Alexandra Aspricioiu)

13. Portofoliul personal al elevilor.

Fiecare elev participant la stagiul de pregătire practică a realizat un scurt rezumat ilustrat al mobilității, care va fi inclus în portofoliul personal.