Ȋn perioada 30 martie-2 aprilie 2017 s-a desfӑṣutrat ediṭia a VI -a POLIFEST în cadrul Universitӑṭii Politehnica Bucureṣti.

O parte din elevii ṣcolii noastre de la liceu ṣi ṣcoala profesionalӑ (IX H, XA, XG) împreunӑ cu profesorii de specialitate: Anca Gordin Stoica, Crina Babu ṣi Gabriela Sӑrӑcin au participat la ZILELE PORTILOR DESCHISE ṣi STUDENT PENTRU O ZI. Ȋn cadrul acestor acṭiuni, elevii nostri s-au informat despre oferta educaṭionalӑ a UPB ṣi perspectivele lor de carierӑ. Ȋn cadrul standurilor sau laboratoarelor facultӑṭilor, au participat la activitӑṭi demonstrative ṣi de prezentare a produselor ṣi rezultatelor studenṭilor.