Ȋn perioada 29 septembrie- 2 octombrie 2016, la Romexpo a avut loc expoziṭia Cosmetics Beauty Hair. Sub îndrumarea doamnelor profesori de practicӑ Mariana Rӑdoi ṣi Ramona Ioniṭӑ, eleve ale ṣcolii noastre au participat la promovarea produselor JOKO, realizând lucrӑri de manichiurӑ ṣi de machiaj.