Miercuri,12.10.2016, elevii Colegiului nostru au participat la proiectul “Traseele culturale” organizat de CPE-Centrul Parteneriat pentru Egalitate ṣi finanṭat de AFCN. A fost un frumos prilej de cunoaṣtere a Bucureṣtiului.