Profesorii de practicӑ din domeniul Esteticӑ se pregӑtesc pentru noul an ṣcolar.

Trainerii Keune alӑturi de profesorii UCECOM în Academia Keune devin mai buni împreuna pentru cӑ educaṭia este pasiunea noastrӑ!