În cadrul Concursului Şcolar pe Calificări Profesionale, secţiunea Frizer, proba practică a presupus realizarea unei frizuri moderne, care a solicitat, în execuţie, imaginaţia, originalitatea şi buna pregătire practică a elevilor.

Adrian Gabriel Drăgoi, care a reprezentat şcoala noastră, a realizat lucrarea şi a obţinut puntajul maxim. La finalul concursului, s-a clasat pe primul loc şi a fost unul dintre cei trei elevi cu cel mai mare punctaj din concurs. Adrian a fost pregătit de d-na profesor de practică Mirela Prefac.