In anul scolar 2006 – 2007, ne-am propus o activitate sustinuta, îndreptata atât spre instruirea si educarea elevilor, cât si spre crearea unei bune imagini a scolii la nivelul comunitatii locale.

Am continuat colaborarea cu agentii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor ce se pregatesc în meseriile Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist, Ospatar-vânzator în alimentatie publica, Bucatar, Mecanic auto. Aceasta se datoreaza efortului sustinut al maistrilor instructori Zorzini Mihael, Negru Constantin, Neacsu Tanase.

Se continua, în mod fructuos, colaborarea cu Camera Mestesugarilor din Koblenz, atât în domeniul mecatronicii, cât si prin derularea proiectului finantat de Fundatia Robert Bosch pentru calificarea copiilor institutionalizati.

La sugestia formulata de Camera Mestesugarilor din Koblenz, ne-am propus si am reusit sa realizam o clasa de SAM din domeniul constructiilor, in cadrul proiectului finantat de fundatia Robret Bosch. Pregatirea practica a acestor elevi s-a desfasurat in scoala, unde cu sprijinul domnului profesor Della Pupa Cornelio, elevii au executat lucrari de faiantare a peretilor, starnind admiratia colegilor si a celorlalte cadre didactice.

Realizarea planului de scolarizare aprobat pentru anul scolar 2006 – 2007

Pentru anul de învatamânt 2006-2007, s-a aprobat un plan de scolarizare cu 26 clase cu 650 locuri. Au fost constituite 36 de clase cu 1076 elevi, realizarea planului fiind de 138,46%.

Pe niveluride scolarizare, concretizarea planului aprobat este urmatoarea:

 • SAM nivelul 1 de calificare: plan 7 clase cu 175 de locuri, realizat 8 clase cu 196 elevi;
 • SAM nivelul 2 de calificare: plan 6 clase cu 150 locuri, realizat 8 clase cu 1201 elevi;
 • Liceu: plan 8 clase cu 200 locuri, realizat 10 clase cu 274 elevi;
 • scoala postliceala si maistri: plan 5 clase cu 125 de locuri, realizat 10 clase cu 408 de elevi.

La începutul anului scolar 2006-2007, efectivele totale de elevi erau de 1835 (67 clase), din care 372 elevi (15 clase) la SAM nivelul 1 de calificare, 201 elevi (8 clase) la SAM nivelul 2 de calificare, 843 elevi la liceu (în 29 clase) si 419 elevi la scoala postliceala si mastri (în 15 clase). In medie, într-o clasa se gasesc 27,38 elevi.

Capacitatea unitatii scolare este acoperita integral. Din lipsa spatiilor de învatamânt, 10 clase de liceu seral, îsi desfasoara cursurile în zilele de sâmbata si duminica.

In ceea ce priveste interesul candidatilor pentru meseriile si specializarile oferite, se observa urmatoarele:

 • la scoala de arte si meserii:
  • numarul cererilor pentru domeniile de pregatire Mecanic (calificarile profesionale: Mecanic auto, Optician- reparator aparatura optico-mecanica), Alimentatie si turism (calificarile profesionale: Ospatar (chelner) vânzator în alimentatie publica si Bucatar), Estetica si igiena corpului omenesc, s-a mentinut constant;
 • la liceu zi:
  • am realizat o singura clasa de a IX a, constituita din elevi înscrisi la profilul Tehnic, cu finalitatea Tehnician Mectronist.
 • la liceu seral si frecvrnta redusa:
  • am realizat un numar important de înscrieri, în principal, la clasa a XI-a.
 • la scoala postliceala:
  • ca si anul trecut, specializarile solicitate au fost doar Cosmetician, Stilist si Tehnician optometrist.

Rezultatul bun, în ansamblu, al realizarii planului de scolarizare se datoreaza pe de o parte bunelor rezultate obtinute de elevii scolii, dar si unei ample campanii publicitare desfasurata pe o arie larga, care, anul trecut, a cuprins atât unitatile scolare din municipiul Bucuresti, cât si din judetul Ilfov, dar si agenti economici.

Campania de popularizare a scolii tinde sa devina permanenta.

În luna noiembrie scoala fost gazda editiei a VII-a a “Festivalului Sanselor Tale. Au participat unui numar mare de furnizori de oferte de educatie. Evenimentul „Festivalul Sanselor Tale” – saptamâna educatiei permanente, a fost initiat si organizat de Asociatia Universitatilor Populare Germane în parteneriat cu Camera Deputatilor Comisia pentru Învatamânt, stiinta, tineret si sport respectiv Comisia pentru sanatate si familie, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Culturii si Cultelor, Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca, Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, Asociatia Nationala a Universitatilor Populare (ANUP) si Asociatia Nationala a Centrelor Regionale de Educatie a Adultilor (ANCZEA).

Elevi

In anul scolar 2005-2006, scoala a functionat cu 64 de clase, cu un efectiv total de 1693 de elevi, distribuiti astfel pe forme de invatamant :

Nr. Crt. Forma de invatamant Nr. clase Nr. elevi
1. Scoala de Arte si Meserii 23 626
2. Scoala postliceala 15 437
3. Liceu zi 11 301
4. Liceu seral 16 522
5. Liceu frecventa redusa 2 54

Pe parcursul anului au plecat din scoala 151 de elevi din care: 35 au fost exmatriculati, 12 transferati, 70 retrasi si neprezentati, iar 34 elevi au ramas repetenti.

Numarul mare de elevi plecati din scoala se datoreaza in proportie destul de importanta imposibilitatii parintilor de a plati taxa de scolarizare, dar si incapacitatii lor de a-si supraveghea copiii si de a-i determina sa frecventeze scoala, ceea ce face ca efortul profesorilor diriginti pentru recuperarea lor sa fie si mai mare.

Scoala a fost ocupata la capacitatea maxima, in doua schimburi, cu un orar echilibrat care a incercat sa impace atat nevoile elevilor, cat si ale profesorilor. O parte dintre clasele de liceu seral si frecventa redusa si-au desfasurat orele si in zilele de sambata si duminica.

Numarul mediu de elevi pe clasa a fost pentru:

 • scoala de arte si meserii – 27
 • liceu zi – 27
 • liceu seral – 32
 • liceu frecventa redusa – 27

Situatia la invatatura la sfarsitul anului 2005 – 2006 a fost urmatoarea:

Nivel de invatamant Elevi inscrisi Elevi ramasi Elevi promovati Medii obtinute
5 – 6.99 7 – 8.99 9 – 10
SAM 626 564 564-90% 49 460 55
Scoala postliceala si de maistri 437 375 375- 85,81% 200 175
Liceu Zi 301 278 295- 92,35% 16 262
Seral 522 518 518- 99,23% 88 430
Frecventa redusa 54 54 54 100% 24 30
TOTAL 1940 1789 92,21% 177 1382 230

Se observa ca, la toate formele de invatamant, procentul de promovabilitate este de peste 85%. Ponderea mare a mediilor celor promovati se situeaza intre 7 si 9.

Situatia elevilor de liceu, atrage atentia, nici unul dintre acestia nu au obtinut medii cuprinse intre 9 si 10. Acest lucru se explica daca ne gandim ca multi dintre ei au conceptia gresita ca plata taxei de scolarizare le asigura promovarea.

Examenul de absolvire s-a desfasurat, in scoala noastra , pentru calificarile la care am obtinut acreditatea. Examenul de bacalaureat si examenul de absolvire la calificarile pentru care nu suntem acreditati s-au desfasurat in scoli de stat.

Repartitia a fost urmatoarea:

SAM – nivelul I si II

Optician Grupul Scolar Industrial Dna. Stanca
Mecanic auto Grupul Scolar Industrial Dna. Stanca
FCMP Gr Sc de Arte si Meserii “Spiru Haret’
Ospatar Gr Sc de Arte si Meserii “Spiru Haret’
Bucatar Gr Sc de Arte si Meserii “Spiru Haret’

Scoala postliceala

Tehnician optometrist Grupul Scolar Industrial Dna Stanca
Cosmetician Sc. Pl. Sanitara Fundeni

Bacalaureat

Sesiunea iunie-iulie

 • Gr. Sc. Industrial M. Eliade
 • Liceul economic Costin C. Kiritescu

Sesiunea august-septembrie

 • Gr. Sc. Ind. “Doamna Stanca”

Pe tot parcursul pregatirii si desfasurarii examenelor de absolvire, colaborarea cu ISMB, CNEAIP, IS 6 si scolile organizatoare a fost buna. Absolventii scolii noastre au fost evaluati corect si apreciati la nivelul real al pregatirii lor.

Rezultatele obtinute la examenul de absolvire si de bacalaureat se prezinta astfel:

Forma de invatamant Nr. elevi prezenti Nr. elevi promovati Procent promovati Medii obtinute
6 – 6.99 7 – 7.99 8 – 8.99 9 – 10
SAM nivelul I 166 166 100%
SAM nivelul II 175 175 100%
Scoala postliceala 133 133 100% 12 37 84
Liceu 286 265 92.65% 135 128 2
TOTAL 760 704 98.16% 135 140 39 84

Toti absolventii scolii postliceale au dovedit un nivel foarte bun de pregatire 63,15% dintre ei obtinanad note de 9-10.

Pentru pregatirea examenului de bacalaureat, profesorii au sustinut ore de pregatire suplimentara si au organizat simulari ale examenului de bacalaureat. Rezultatele nemultumitoare obtinute la simulari au fost analizate atât cu elevii, cât si cu parintii acestora. Au fost luate masuri care s-au dovedit eficiente, astfel încât rezultatele la examenul de bacalaureat au fost cu mult mai bune.

Examenele de certificare a competentelor au fost pregatite pe tot parcursul anului scolar, cu precadere în semestrul al II-lea.

69% dintre elevii claselor a XII-a zi profil servicii, specializarea economic si 94% dintre elevii claselor a XII-a profil tehnic, specializarea electronica si automatizari si 0,77% specializarea Tehnician mecatronist s-au prezentat la examenul de certificare a competentelor profesionale, pe care l-au promovat 100%.

Specializarea Nr. elevi inscrisi Nr. elevi prezenti Nr. elevi admisi Procent de promovabilitate
Economic 66 66 66 100%
Electronica si automatizari 34 34 34 100%
Technician mecatronist 26 26 26 100%

Personalul didactic

In anul scolar 2006 – 2007, pregatirea elevilor este asigurata de un colectiv de 70 cadre didactice dintre care 50 au norma de baza în scoala. Din totalul de 70 cadre didactice, 38 sunt profesori de cultura generala, 18 profesori ingineri si 14 maistri instructori. Pe ansamblu, un numar de 50 cadre didactice, adica 71.42% au norma de baza în unitatea de învatamânt.

La începutul anului, în scoala au venit profesori noi, unii cu norma de baza, altii asociati: Ardelean Nicoleta, Cruceru Delia, Catoiu Ilie, Petrache Anca, Della Pupa Cornelio, Cazangiu Victor, Simionescu Marin, Volontir Lidia.

Activitatea de formare a cadrelor didactice

In cadrul activitatii de formare, cadrele didactice au participat la cursuri organizate de CCD, de specialisti germani, la sesiuni de formare sustinute in cadrul scolii de doamna dir. adj. V. Otulescu precum si la activitati metodice organizate la nivelul sectorului si al municipiului.

In luna septembrie prof.:Avram M. Saracin G., Chirescu E., Edu Marilena au paricipat,la seminarul de mecatronica, in vederea pregatirii concursului de mecatronica, desfasurat la noi in scoala Au participat 87 cadre didactice:4 persoane de scoala UCECOM, 64 persoane de la scoli de stat, 19 persoane din Republica Moldova, Bulgaria, Muntenegru, Macedonia, Bosnia-Hertegovina.Au participat profesori de la urmatoarele scoli de stat: Colegiul Tehnic “Media”, Grupul Scolar de Electronica Industriala, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Grupul Scolar Doamna Stanca,din Bucuresti;Grupul Scolar Constantin Brancoveanu, Braila; Grupul Scolar Stefan Procopiu, Vaslui;Colgiul Tehnic Energetic Ramnicu Valcea. Seminarul a fost sustinut de catre specialistul din Germania Rudi Zuber.

In cadrul “Festivalului Sanselor Tale” s-a desfasurat o prezentare a Firmei L Oreal sustinuta de coordonatorul de programe pentru regiunea Europa Centrala si de Sud-Est si Asia. De asemenea a fost prezent domnul director general al Frmei L Oreal Professionel, in Romania.

In luna noiembrie am fost gazda unei activitati metodice la nivel de municipiu pentru aria curriculara “Om si societate”. Prof. Vlascianu A., Curici G. si Barbu C. au sustinut lectii demonstrative, care au fost foarte apreciate de toti prof prezenti.

Prof. Tane Claudia a sustinut si promovat examenul de definitivat. Prof. Popescu Marcela a sustinul o lectie deschisa, la istorie, in cadrul careia a folosit metode moderne de predare-invatare.

Prof. Saracin G. a sustinut inspectia finala si lucrarea stiintifico-metodica pentru obtinerea gr. did.I.Prof. Stoica A., Zorzini N., Chirescu E. s-au inscris la gr. did. I, respctiv definitivat.

Prof. Saracin Gabriela a participat la un seminar cu tema, Elaborarea curriculumului niveln 3, pentru calificarea „Mecanic auto” si „Diagnostician auto”, desfasurat la Sumuleu Ciuc.

Prof. Stoica Anca a participat la Colegiul Tehnic D. Leonida, la un cerc pedagogic cu tema „Stilurile de invatare”.

Domnul prof. Della-Pupa C. a participat la un seminar, cu tema “Tehnici de faiantare”, organizat in cadrul parteneriatului romano-german, sustinut de un specialist neamt de la Camera Mestesugatilor din Koblenz si la un simpozion cu tema “Asanarea cladirilor si eficiente energetice”.

In perioada ianuarie-februarie 2007, 30 de prof. din scoala au urmat cursul de formare “Ora de consiliere si orientare scolara-In vederea implementarii noii programe de consiliere si orientare”, organizat de CCD.

Prof. Vlacianu Mihaela a absolvit la CCD cursurile: Didactici moderne in chimie si Bazele instrumentatiei virtuale LabWIEW.

Domnul maistru instructor Negru C.a participat la un curs de formare pentru sef agentie turism, director hotel, director restaurant.

Prof. Barbu C.si Vlascianu A., Popescu M., au urmat cursuri de formare:”Manageamentul demersului didactic”, “ Metode active si rolul lor la orele de istorie “, organizate de CCD iar prof. Tane C. au urmat modulul de psihopedagogie organizat de Universitatea Bucuresti.

Pof. Zorzini G., Otulescu V., Vladaianu P., Saracin G., Popescu Marcela, Camarasan D., Clinceanu D., Ceausu D., Damian M., Stoica A., Prefac M., Zorzini L., au absolvit cursul de specialist in sistemul calitatii, desfasurat in luna iunie la Craiova.

Prof. Radulescu Marina a participat la cursul de formare „Rolul si responsabilitatile profesorilor in promovarea si respectarea drepturilor copilului”.

Dupa cum se observa, activitatea de formare este foarte bogata.Important este sa si aplicam in activitatea la clasa si in relatia noastra cu elevii ceea ce invatam la cursuri.

Proiectul Robert Bosch

In luna noiembrie a avut loc, in scoala, o intalnire intre domnul W. Eschenauer, coordonatorul proiectului, si tinerii institutionalizati care fac parte din acest proiect. Domnul Eschenauer W., i-a cunoscut cu aceasta ocazie pe elevii din anul I SAM, care se pregatesc in domeniul constructiilor si i-a reintalnit pe premiantii generatiilor I si II, care au defasurat doua saptamani de practica in Germania, pe perioada verii.

Elevii de la clasa de constructii au participat la cursul de faiantare sustinut de domnul Stum, maistru in constructii la Camera mestesugatilor din Koblenz.. Comportamentul si activitatea lor pe parcursul cursului a fost apreciata de catre specialistul german.

Ca in fiecare an, primii 5 elevi, cu rezultate foarte bune la invatatura si disciplina din Proiectul Robert Bosch au desfasurat doua saptamani de practica, in luna iunie, la Koblenz, in Germania. Anul acesta premiantii au fost din anul intai, domeniul Constructii. Au facut practica in atelierele de faiantare, zidarie si zugraveli apartinand Camerei Mestesugarilor si pe un santier aflat la 80 km de Koblenz. Elevii romani au fost foarte bine primiti de catre ucenicii nemti si au fost impresionati de modul de lucru, in echipa, al acestora.

In 2007 a absolvit scoala prima generatie de tineri din Proiectul Robert Bosch. Pentru acestia, am organizat in sala de sport, o petrecere, la care au fost invitati profesori, doamna Astrid Stroe, reprezentantul nemtilor, reprezentanti ai Fundatiei Invatamantului Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugaresti „Spiru Haret”.Cei mai buni elevi, Tudorache Ionel, Rudaru Stan si Nica Catalin, au primit diplome de excelenta. A fost o zi emotionanta atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice.

Proiectul Coaforul inimii

Proiectul Coaforul inimii s-a derulat in continuare, în parteneriat cu firma L’Oreal si Fundatia Principesa Margareta.

Pensionare din Bucuresti au beneficiat de lucrari gratuite de coafura, manichiura si pedichiura. Aceasta activitate s-a desfasurat sub îndrumarea maistrului instructor Birloiu R. Materialele necesare lucrarilor de coafura au fost donate scolii de firma L’Oreal, iar serviciile elevelor si ale maistrului instructor, materialele pentru lucrarile de manichiura si pedichiura au fost furnizate gratuit de scoala noastra.

Activitatea didactica

La inceputul anului scolar, prin decizia directorului coordonator s-au format 11 comisii metodice (Limba si comunicare, Fizica-Chimie-Biologie, Matematica, Informatica, Om si societate, Stiinte economice si juridice, Alimentatie publica, Mecanica, Igiena si estetica corpului uman, Frizerie-coafura-manichiura-pedichiura si Comisia metodica a dirigintilor) si 14 comisii de lucru (Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii, Comisia pentru curriculum, Comisia pentru promovarea imaginii scolii, Comisia de disciplina, Comisia de organizarea activitatii de perfectionare a cadrelor didactice, Comisia activitatii educative, Comisia de urmarire a frecventei elevilor, a ritmicitatii notarii si de control al documentelor scolare, Comisia de organizare si coordonare a examenelor de corigenta, de rezolvare a amanarilor si a examenelor de diferenta, Comisia de incadrare si intocmire a orarului, Comisia sportului scolar, Comisia pentru situatii de urgenta, Comitetul de sanatate si securitate in munca, Comisia de inventariere, Comisia de protectia muncii si PSI).

Comisia de Asigurare a Calitatii a avut pe tot parcursul anului o activitate sustinuta; au fost intocmite materiale specifice: chestionare pentru elevi si pentru profesori, regulamente, proceduri, conform manualului pentru asigurarea calitatii. Activitatea de prdare-invatare-evaluare are un caracter activ, interactiv si centrat pe elev.Pentru buna aplicare a invatarii centrate pe elev, s-au intocmit pentru elevi chestionare in vederea identificarii stilului de invatare.

Comisia de Asigurare a Calitatii a avut pe tot parcursul anului o activitate sustinuta; au fost intocmite materiale specifice: chestionare pentru elevi si pentru profesori, regulamente, proceduri, conform manualului pentru asigurarea calitatii. Activitatea de prdare-invatare-evaluare are un caracter activ, interactiv si centrat pe elev.Pentru buna aplicare a invatarii centrate pe elev, s-au intocmit pentru elevi chestionare in vederea identificarii stilului de invatare.

Fiecare prof. si-a intocmit propriul portofoliul, nu au fost intocmite in totalitate fisele de progres pentru elevi si planurile individuale de dezvoltare.

Planificarile calendaristice au fost intocmite respectand curriculum-ul si SPP-ul, au fost realizate proiectele unitatilor de invatare si proiecte de tehnologie didactic pentru fiecare disciplina.

Profesorii au elaborate temele pentru: proiectele de absolvire a scolii postliceale, certificarea competentelor profesionale nivel 2,certificarea competentelor profesionale la liceu.

In cadrul “Festivalului Sanselor Tale” s-a desfasurat editia I a Concursului National de Mecatronica la care au participat 17 echipe. Pe primele doua locuri s-a clasat Grupul Scolar de Arte si Meserii “Spiru Haret” din Bucuresti, iar pe locul III, Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”,Bucuresti.La deschiderea festivalului ne-am bucurat de prezenta presedintelui UCECOM, domnul T. Dragan, domnul Octavian Creci, director generafl executiv al Fundatiei Invatamantului Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugaresti “Spiru Haret”, doamna Izabela Bejenariu, inspector scolar pentru manageament educational, evaluare si dezvoltare institutionala si asigurarea calitatii, domnul C.Poteras, primarul sectorului 6,reprezentanti ai MEdC, precum si specialisti ai Camerei Mestesugarilor din Koblenz.

In luna aprilie, scoala noastra, a fost gazda primei editii a Olimpiadei Internationale de Mecatronica.Au participat echipe din:Romania, Bosnia, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova, Croatia, Muntenegru, Kosovo si Albania. Olimpiada a constat intr-o proba practica si o proba scrisa. La proba practica toate echipele au avut rezultate foarte bune, proba scrisa fiind cea care a departajat echipele.Astfel, pe primul loc s-a clasat echipa din Bosnia, pe locul doi, Bulgaria, iar pe locul trei echipa din Romania, formata din elevii Andrei Nedea si Aurel Ghita din clasa a XII a C, pregatiti de doamna profesoara Avram Maria .Din juriu au facut parte specialisti de la Camera Mestesugarilor din Koblenz, reprezentanti ai ISMB si ai firmei Festo Romania.Aceasta manifestare a fost nu numai o competitie ci si o ocazie penrtu elevii participanti, de a cunoaste capitala.In timpul liber am organizat pentru ei un tur al orasului Bucuresti si au fost invitati la Liceul “Dinu Lipati” la un spectacol sustinut de elevi din aceasta scoala.

Cativa elevi, sub indrumarea domnului profesor Catoiu I., au participat la Concursul International “Cangurul”, la limba franceza, unde doi dintre ei au obtinut peste 120 puncte.

Am participat cu doi elevi, Achitei Mugur si Zimleanoi Albert, pregatiti de maistru instructor Neacsu A. si prof. Zorzini N., la concursul pe meserii organizat de ISMB, la calificarea „Mecanic auto”. Zimleanoi Albert a obtinut mentiune.

In luna aprilie, s-a desfasurat la Craiova faza finala a concursului pe meserii intre scolile Fundatiei Invatamantului Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugaresti „Spiru Haret”. Scoala din Bucuresti a obtinut locul I la: Frizerie, Coafor, Cosmetica, Bucatar si locul II la Ospatar. Aceste rezultate ne situeaza pe locul I intre scolile participante.

Doamna prof. Perpelea Elena a continuat cu entuziasm si succes activitatea Cenaclului Literar “Interferente”.Sedintele organizate ne incanta si ne uimesc in acelasi timp, datorita modului in care doamna prof., prin temele abordate, reuseste sa starneasca interesul elevilor, implicandu-i foarte serios in aceasta activitate.

Incepand din luna noiembrie prof. Arustei M., impreuna cu elevii claselor IX-XI au realizat in cadrul atelierului “Micii Mestesugari”, picturi pe lemn.

Doamna prof. Perpelea E. a sustinut o lectie deschisa, la dirigentie, cu tema “Poluarea si efectele ei” si lectiile prezentate in cadrul actiunii metodice a ariei curriculare “Om si societate” au fost sustinute ca lectii demonstrative pentru profesorii scolii.

S-a intocmit un program de pregatire sulpimentara, in afara orelor de curs cuprinse in planul de invatamant, pentru disciplinele la care elevii sustin examenul de bacalaureat. Dar din pacate, la aceste ore participa foarte putini elevi.

Sub indrumarea domnilor maistri instructori Zorzini Mihael si Negru Constantin elevii care se pregatesc in domeniul “Turism si Alimentatie” au participat la activitati de productie si servire a preparatelor.Activitatile s-au desfasurat la:ROMEXPO; Ateneul Roman-cu ocazia implinirii a 10 ani de la instalarea MICROSOFT in Romania;Sala Tronului din Palatul Regal-cu ocazia decernarii premiilor Pietei Asiguratorilor 2006; Palatul Snogov-cu ocazia reuniunii firmei de calculatoare “SOFTWIN”;Ambasada Elvetiei-cu ocazia Serbarii Pomului de Craciun;firma CEFIN-cu ocazia Craciunului; Ploiesti-actiune a firmei Vodafone.

Doamnele maistru instructor Birloiu Rodica si Prefac Mirela au fost impreuna cu elevii care se pregatesc in domeniul “Igiena si estetica corpului omenesc”, la centrele de plasament “Ciresarii” ,“Crinul Alb” si la caminul de batrani “Floarea Rosie”, unde au oferit gratuit servicii de frizerie si coafura copiilor si batranilor.

Pe parcursul acestui an, elevii scolii au fost implicati in multe activitati sportive la care au participat cu placere:

 • Crosul Loteriei Nationale, Crosul Liceenilor, Crosul Samaung, in luna octombrie;
 • Campionatul de fotbal pe sector, unde echipa a ocupat locul III, eliminand liceul “Mircea Eliade”
 • Campionatul Scolar de Baschet pe sector, unde a obtinut locul III
 • Cupa “Robert Bosch” la tenis de masa, sah si table, pentru copiii din centrele de plasament.Premierea castigatorilor s-a facut intr-un cadru festiv, sponsorii, L Oreal, Oriflame, restaurantul Pui de Urs si Grupul Scolar “Spiru Haret”, au oferit premii substantiale elevilor participanti.
 • am fost gazda finalei pe sector a Olimpiadei Sportului, la tenis de masa unde am ocupat locul II la fete si locul III la baieti.
 • Olimpiada Nationala a Sportului Scolar desfasurata la nivelul capitalei-doi elevi din scoala noastra au castigat faza pe sector la tenis de masa
 • in luna martie am gazduit faza pe sector a concursului de sah-elevul Paun Marian din clasa a XII a C, a obtinut locul IV
 • echipa de baschet a scolii a ocupat locul III , in cadrul ONSS, la nivelul sectorului 6, invingand echipa Grupului Scolar „Mircea Eliade”.

Problemele cele mai frecvente cu care se confrunta majoritatea cadrelor didactice , in activitatea desfasurata ca profesor al clasei sau ca diriginte sunt absenteismul elevilor de la orele de curs si de pregatire suplimentara pentru disciplinele la care se sustin examene de final si implicarea in prea mica masura a parintilor in educarea propriilor copii.

Activitatea educativa

Comisia dirigintilor a fost formata în anul scolar 2006-2007 din 24 de diriginti la liceu, 22 la SAM si 6 la scoala postliceala.

Activitatea comisiei dirigintilor a avut doua directii principale, si anume : intensificarea activitatii educative extrascolare si promovarea imaginii scolii noastre si a potentialului uman de care dispune, in vederea atragerii elevilor si parintilor.

Dirigintii impreuna cu elevii au desfasurat activitati diverse, unele dintre ele fiind sugerate chiat de elevi:

 • Concursul de pescuit sportiv-editia aII-a, organizat de scoala noastra, in judetul Giurgiu a atras multi elevi din liceele: Sava ,T. Vladimirescu, Kiritescu, P. Maior.Au participat:prof.Radulescu M.,Andrei I.,Otilescu V.,Vladaianu P., Zorzini M., Zorzini G., Zorzini N., Negru C.
 • Vizitarea Muzeului Militar, au participat prof. Arustei M., Burcea N., Damian M., Stoica A., Vlacianu M., Perpelea E., Zorzini N.
 • Excursie la Poiana Brasov-au participat Curici G., Popescu M., Radulescu M., Arustei M., Calofir C., Zorzini M., Barbu C.
 • Pelerinaj la Mitropolie-Calofir C. impreuna cu elevii clasei II FC3
 • Vizita la muzeul de istorie-Tane C. impreuna cu elevii clasei II FC2 si Calofir C. impreuna cu elevii clasei II FC3.
 • Colinde de Craciun-serbare pentru inima si suflet, organizata de prof. Popescu M. si Zorzini M.Aceasta serbare a fost prentata atat in scoala cat si la sediul Asociatiei “Traditia Cavalerilor”.
 • Balul Bobocilor-organizat la discoteca “Calysse”-s-a bucurat de o participare numeroasa din partea elevilor care au apreciat programul artistic prezentat, organizatori Popescu M., Zorzini M., Radulescu M.
 • Au avut loc sedinte ale Consiliului elevilor in care au fost dezbatute probleme actuale ale vietii elevilor: absenteismul scolar, violenta în scoala si societate, relatia profesor-elev, organizarea timpului liber.
 • Vizita la Muzeul de Arta- Micut E. impreuna cu elevii clasei a IX a A.
 • Vizita la Gradina Botanica-Radulescu Marina, Martin Stela, Burcea N., Damian M., impreuna cu elevii claselor a XI a F si a XII a M.
 • Vizita la Casa ONU si Muzeul de Geologie- Saracin G. Si Micut E. si elevii clasei I S.

In cadrul activitatii de orientare scolara a elevilor s-au efectuat vizite de lucru la Parmalat si laboratorul de robotica din politehnica organizate de prof. Avram M. si Chirescu E.,impreuna cu elevii claselor XI A, XI K, XII C.

In luna iunie am organizat in scoala o sebare pentru clasele a XII a, Ultimul clopotel.

Ar trebui sa ne reamintim importanta activitatilor educative pentru dezvoltarea elevilor, pentru modelarea relatiilor dintre elevi, dar si a relatiilor profesor-elev, si in consecinta, sa ne implicam mai mult in aceasta activitate.

Activitatea Centrului de calificare, recalificare si perfectionare

In perioada septembrie 2006-septembrie 2007 au fost finalizate 16 cursuri cu 555 de cursanti. Veniturile realizate au însumat 402.230 lei, iar beneficiul a fost 126.329 lei.

Am finalizat proiectul PHARE 2003 prin care am scolarizat Montator pereti si tavane din gips carton si Optician montator aparatura optico-mecanica. In cadrul proiectului scoala a primit fonduri pentru achizitionarea a 11 calculatoare de ultima generatie, mobilier scolar pentru sala de calculatoare si suma de 6000 de euro, care a fost investita in instalatia de incalzire din atelierul de constructii.

Organizam in colaborare cu AMOFMB, cursuri de recalificare pentru, Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, Coafor si Manichiura-Pedichiura.

Resurse materiale si financiare

Veniturile realizate in anul scolar 2006 – 2007 s-au ridicat la valoarea de 2.890.710,19 lei. Cheltuielile pentru salarii reprezinta 69,59% din totalul veniturilor, respectiv 2.011.934,29 lei iar cheltuielile cu perfectionarea personalului au fost in valoare 103.624,64 lei reprezentand 3,58% din totatul veniturilor.

Cheltuielile pentru utilitati (energie, apa, telefon, internet, service calculatoare), au fost de 167.218,30 lei iar pentru plata firmei de paza, gaze, gunoi de 144.125 lei .

Cheltuielile pentru promovarea ofertei educationale si reclama scolii s-au ridicat la 79.726,29 lei.

Cheltuielile pentru carti, materiale didactice pentru cabinetele si atelierele scolii reprezinta 187.651,96 lei.

La sfarsitul anului scolar 2006 – 2007, taxele scolare restante din anul scolar 2005/2006 de 51.636,65 lei si din anul scolar 2006-2007 de 126.169,48 lei. Pe parcursul anului scolar 2006-2007, unitatea noastra de invatamant a primit donatii si sponsorizari , astfel:

 • ORIFLAME ROMANIA SRL a sponsorizat material didactic pentru cabinetele de coafura si cosmetica in valoare de 1.136,20 RON;
 • FUNDATIA PRINCIPESA MARGARETA A ROMANIEI a donat material didactic pentru cabinetele de coafura in valoare de 15.420,14 RON;
 • L”OREAL ROAMANIA SRL a sponsorizat material didactic pentru cabinetele de coafura in valoare de 516 RON;
 • SC COSMETICS ORIFLAME ROMANIA SRL a donat un retroproiector in valoare de 409,02 RON;
 • SC DIANA OPTIK SRL a sponsorizat material didactic pentru atelierul de optica in valoare de 4.518,25 RON;
 • Fundatia Robert Bosch a sponsorizat taxa scolara a 47 de elevi pentru calificarea profesionala a tinerilor din orfelinatele din Bucuresti in valoare de 51.585,58 RON.
 • Fundatia Robert Bosch a sponsorizat premierea elevilor castigatori la olimpiada de mecatronica in valoare de 1.754,05 RON;
 • FESTO SRL a sponsorizat premierea elevilor castigatori la olimpiada de mecatronica in valoare de 1.500 RON;
 • OST WEST GMBN Koblenz a dotat atelierul de constructii cu material didactic in valoare de 8.640,29 RON;
 • RESTAURANTUL PUI DE URS a donat scolii 250 RON;
 • ASOCIATIA ADOLESCENTUL o donat vopsea pentru reamenajarea scolii si banci pentru gradina, in valoare de 5.868 RON;

Veniturile realizate din planul de productie sunt in valoare de 5.294 RON , ceea ce reprezinta 81,45% din planul pe anul scolar 2006/2007.

Productie an scolar 2006 – 2007 – manopera. Perioada 01.09.2006 – 31.08.2007

Nr. Crt. Atelier Total de realizat Total realizat %
1 Nimerinco Domnica 800 2.241 280,12%
2 Dumitrescu Nela 800 1.400 175%
3 Camarasan Doina 800
4 Georgescu Ruxandra 800 197 24,62%
5 Ionescu Valeria 300 84 28%
6 Sandu Rodica 400 133 33,25%
7 Popescu Florian 500
8 Petre Gabriela 300 300 100%
9 Birloiu Rodica 400
10 Galateanu Simona 300 400 133,33%
11 Prefac Mirela 300 50 16,67%
12 Calofir Cecilia 400 249 62,25%
13 Ortelecan Aurica 400 240 60%
TOTAL 6.500 5.294 81.45%

Consideram ca in anul scolar 2006-2007 prestigiul scolii noastre a crescut, prin activitatile întreprinse alaturi de parteneri cu renume. Dar nu la aceasta trebuie sa se rezume câstigul nostru ; trebuie sa învatam de la partenerii nostri seriozitatea si profesionalismul. Si, nu în ultimul rând, trebuie sa transmitem acest lucru elevilor.

Directiunea