1. Anunț proiect

2. Anunț selecție grup țintă

3. Rezultate finale ale selecției grupului țintă

4. Pregatirea participantilor pentru mobilitate

5. Mobilitatea elevilor din anul III, calificarea Asistent medical generalist

6. Mobilitatea elevilor din anul II, calificarea Asistent medical generalist