29 Noiembrie 2016- Elevi, pӑrinṭi ṣi profesori ne-am adunat pentru a asista la spectacolul pregatit de elevii clasei a IX-a A sub îndrumarea d-nei profesor Carmen Zisu. Au fost prezentate obiceiuri strӑvechi practicate în Noaptea Sfântului Andrei.