Denumire curs: Frizer

Calificarea: Frizer

Nivel de calificare: II

Durata studiilor: 2 luni şi jumătate

Condiţii de admitere minime: învăţământ obligatoriu incomplet

  • perioada: se fac înscrieri pe tot parcursul anului

  • acte necesare: copie a cărţii de identitate, copie a certificatului de naştere, copie a certificatului de căsătorie pentru femeile căsătorite, foia matricolă ce atestă studiile realizate, adeverinţă medicală de la medicul de familie

  • L’Oreal Professionnel
  • Vizită la Centrul de plasament “Cireşarii”

  • Ziua Meşteşugurilor