Denumire curs: Asistent medical balneofiziokinetoterapie

Calificarea: Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Nivel de calificare: V

Durata studiilor: 3 ani- cursuri de zi

 • Condiții de admitere: absolvent al învăţământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Elevii claselor a XII-a zi şi a XIII-a seral pot face preînscriere pe parcursul anului şcolar, urmând ca, după absolvirea anului terminal al liceului, să se înscrie.

 • Perioada de înscriere: mai 2024- 6 septembrie 2024
 • Acte necesare:
 • copie a cărţii de identitate
 • copie a certificatului de naştere
 • copie a certificatului de căsătorie (pentru candidatele căsătorite)
 • copie a diplomei de bacalaureatsau a certificatului de absolvire a liceului / foii matricole de liceu (pentru cei care nu au promovat examenul de bacalaureat)
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie.
 • Înscrierea se poate face la secretariatul Colegiului UCECOM „Spiru Haret” sau online.
 • În cazul în care înscrierea se va face la secretariatul școlii, candidatul va prezenta toate documentele de mai sus într-o mapă de plastic împreună cu originalele acestora, va completa la școală cererea de înscriere și va achita la casierie taxa de înscriere, în valoare de 300 de lei.
 • În cazul în care înscrierea se va face online, documentele pentru înscriere vor fi scanate și trimise pe adresa de email secretariatucecom@yahoo.com. Alături de documentele pentru înscriere va fi trimisă și cererea de înscriere și declarația de luare la cunoştinţă a dispoziţiilor legale pentru protecţia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (al căror format se află în această secțiune a site-ului), completată, semnată și scanată. După verificarea documentelor, candidatul va primi prin email contul în care va depune taxa de înscriere, în valoare de 300 de lei.

Descarca: Cerere inscriere școala postliceala 2024-2025

 • Spitalul Județean de Urgență  Ilfov

 • Hospice Casa Speranței

 • Cabinet de balneofiziokinetoterapie si recuperare “Pelimedica”