Denumire curs: Asistent medical balneofiziokinetoterapie

Calificarea: Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Nivel de calificare: V

Durata studiilor: 3 ani- cursuri de zi

Condiţii de admitere minime: absolvent al învăţământului liceal

  • perioada: vacanţa de vară.
  • Elevii claselor a XII-a zi şi a XIII-a seral/ frecvenţă redusă pot face preînscriere pe parcursul anului şcolar, urmând ca, după absolvirea anului terminal al liceului, să se înscrie.
  • acte necesare: copie a cărţii de identitate, copie a certificatului de naştere, , copie a certificatului de căsătorie (pentru doamnele care sunt căsătorite) copie a diplomei de bacalaureat sau a certificatului de absolvire a liceului, actele în original, adeverinţă medicală de la medicul de familie.
  • Spitalul Județean de Urgență  Ilfov

  • Hospice Casa Speranței

  • Cabinet de balneofiziokinetoterapie si recuperare “Pelimedica”