Denumire curs: Optician montator aparatura optico mecanica

Calificarea: Optician montator aparatură optico- mecanică

Nivel de calificare: III

Durata studiilor: 3 ani- cursuri de zi

Condiţii de admitere minime: absolvent al învăţământului gimnazial

  • perioada: din 29 mai până la 15 septembrie 2014.

  • acte necesare:

a) fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;

b) certificatul de naştere, în copie legalizată;

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate;

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie şi original;

e) fişa medicală.

  • Patronatul Român de Optică

  • Idel Optic

  • Optiplaza

  • American Optic

  • German Optik

  • Sover