ACREDITARE SCOALA DE ARTE SI MESERII

ORDIN Nr. 5650/14.11.2006
privind acreditarea unitatii de invatamant preuniversitar particular Colegiul UCECOM “Spiru Haret”, Bucuresti

MINISTRUL EDUCATIEI SI CERCETARII
emite prezentul ordin:

Art. 1.
Se acrediteaza unitatea de invatamant preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii “Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugaresti din Bucuresti, domeniul “turism si alimentatie”, calificarile profesionale “lucrator in alimentatie” (nivelul I de calificare), formele de invatamant “zi” si “seral”, “bucatar” (nivelul 2 de calificare), formele de invatamant “zi” si “seral” si “ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie” (nivelul 2 de calificare), formele de invatamant zi” si “seral”, respectiv domeniul “estetica si igiena corpului omenesc”, calificarile profesionale “lucrator pentru estetica si igiena corpului omenesc” (nivelul 1 de calificare), formele de invatamant “zi” si “seral” si “frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist” (nivelul 2 de calificare), formele de invatamant “zi” si “seral”, cu sediul in strada Economu Cezarescu nr. 47, sectorul 6, Bucuresti.
Art. 2.
Unitatea de invatamant preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii “Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugaresti din Craiova, acreditata potrivit art. 1 din prezentul ordin, este persoana juridica de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de invatamant si beneficiaza de toate drepturile si obligatiile prevazute de lege.
Art. 3.
  1. Unitatea de invatamant preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii “Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugaresti din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi instrainat sau diminuat si va fi utilizat numai in interesul invatamantului.
  2. In cazul desfiintarii unitatii de invatamant preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii “Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugaresti din Bucuresti, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.
Art. 4.
Personalul didactic si nedidactic din unitatea de invatamant autorizata se preia la unitatea de invatamant preuniversitar particular acreditata Grupul Scolar de Arte si Meserii “Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugaresti din Bucuresti, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
Art. 5.
Unitatea de invatamant preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii “Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugaresti din Bucuresti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Art. 6.
Unitatea de invatamant preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii “Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugaresti din Bucuresti este monitorizata si controlata periodic de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, in colaborare cu Inspectoratul Scolar al municipiului Bucuresti, in vederea verificarii respectarii standardelor care au stat la baza acreditarii.
Art. 7.
Fundatia Invatamantului Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugaresti “Spiru Haret” Bucuresti, unitatea de invatamant preuniversitar particular acreditata Grupul Scolar de Arte si Meserii “Spiru Haret” al Cooperatiei Mestesugaresti din Bucuresti, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8.
Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Fotocopie a ordinului de acreditare:

Ordinul de acreditare Ordinul de acreditare Ordinul de acreditare Ordinul de acreditare